Wie zijn wij?

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Als Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Onze missie is: alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! 

Het kan hier gaan om schoolspullen, zwemles, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Bestuur Leergeld Zuid-Oost Groningen

Bestuur
 • Dhr. Jan Bessembinders, voorzitter
 • Dhr. Ate Faber, secretaris 
 • Dhr. Rienold Hoeksema, penningmeester
 • Mw. Eeke Crum – van Dellen, lid (PR en fondsenwerving)
 • Mw. Margreet Lindenbergh, lid
 • Dhr. Harm Jan Pleiter, lid  

Vertrouwenspersoon Mr. A. J. Schober acschober@hotmail.com

Comité van Aanbeveling

 • Mw. Anita Tijsma, directeur-bestuurder woningcorporatie Acantus, Veendam
 • Dhr. Rien Crum, voormalig directielid, AVEBE Veendam
 • Mw. Astrid Kramer directeur beroepsonderwijs van Noorderpoort Stadskanaal
 • Mw. Cora-Yfke Sikkema burgermeester van de gemeente Oldambt
 • Dhr. Jan Lukas Oldenburger, DGA Virol/WPT
 • Mw. Grietje Wigchers, voormalig adjunct-directeur welzijnsorganisatie Rzijn

De stichting wordt ondersteund door de provincie, gemeenten, het bedrijfsleven en serviceclubs in de regio.